cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Zenfone 8 automatic brightness stopped working

endrjug
Star III

Hello. My Zenfone 8 had auto brightness issues since new, but the longer I use it the more common it gets and usually I would just do quick reboot and all works fine again. I feel like it can be tied to always on display brightness control, because the screen feels like stay on the same brightness. So I unlock and being extremely lucky I sometimes am able to see brightness bar and hit it in the same spot it was earlier - the phone goes to visible level of brightness. I'll try to record this on video in dark room, but the brightness seen on video is sometimes even worse (imagine that in full sun). I've already tried to reset device health services app -> manage space -> restore automatic brightness factory settings -> reboot. It does not help. The issues worsened since android 13 update. For now I was forced to disable auto brightness. I've installed some diagnostic apps (sensor test by Andrey Efremov from google play) and they does not see sensor activity but suggest software error ("This sensor doesn't report any readings, seems you have error with sensor service in device firmware"). Should I contact service center? I repeat: this was since new, but earlier it was once a week or two, but now it's always. Anyone have similar problems?

Allmost forgot, software version etc:

Android Version: 13

Model: Zenfone 8 8/256 ASUS_I006D SN:M4AIB762C145Y8V

Baseband: M3.13.24.77-Sake_0000110

Core/kernel version:5.4.147-qgki-perf-g682893052e4a

cm@cm-build-53-192 #1

Fri Jan 6 19:57:16 CST 2023

Extension ROM: 1.1.26

Compilation number: TKQ1.220807.001.33.0210.0210.210 release-keys

12 REPLIES 12

bobekos1
Rising Star I

Po zablokowaniu i odblokowaniu telefonu jest poprawa czujnika? Mi czasem się zdarza że nie działa ok, wystarczy kliknąć przycisk blokowania telefonu i ponownie go odblokować. 

Niestety to nie pomaga. Dziwne jest to, że ekran blokady jest jaśniejszy niż odblokowane urządzenie, poziom jasności jest praktycznie taki sam jak AOD. Poza tym, jak napisałem - apki testujące nie widzą usługi. Dziwne są wartości podawane przez sensors multitool, maksymalna wartość podawana przez appkę to 4294967296 lx kiedy dla samsung galaxy s8 maksymalna wartość to 60000lx

 

Unfortunately, that doesn't help. The strange thing is that the lock screen is brighter than the unlocked device, the brightness level is practically the same as AOD. Besides, as I wrote - testing apps can't see the service. The values provided by the sensors multitool are strange, the maximum value provided by the app is 4294967296 lx while for samsung galaxy s8 the maximum value is 60000lx
 
 

To nie działa. Nie wiem dlaczego ale moja wcześniejsza odpowiedź została usunięta.

This does not work.

zaborski73
Star II

Miałem ostatnio podobnie. Musiałem kilka razy włączyć\wyłączyć tel.  i automatyczna jasność powróciła.