cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

New firmware today

Vasile_Corneliu
Rising Star II
Volume control changrs + security patch.
screenshot-20221025-131021624.jpg

20 REPLIES 20

D_IMAN
Rising Star II
I wonder why they didn't mention it in the announcement...

bobekos1
Rising Star I
Vasile Corneliu

Volume control changrs + security patch.

screenshot-20221025-131021624.jpg


New firmware today
Potwierdzam i że dostałem u siebie w Polsce. Jest błąd (u mnie) z głośnością. Po wyciszeniu całkowicie dźwięku i kliknięciu na + to nie mamy ton wyżej tylko od razu kilka więcej 😞 Trzeba za każdym razem ściszać po podgłośnieniu. Asus popraw to...

bobekos1
Rising Star I
keren_ASUS× zgłoś problem

bobekos1
Rising Star I
Zmieniłem tryb regulacji głośności na klasyczny i jest ok. Wersja Asus nie działa prawidłowo.