cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Home tuşu

selefgazi
Star I
Model: ZE551ML
RAM: 4G
Firmware/APP Version: Lollipop
Frequency of Occurrence: Always
Rooted: No
APP Name:

Home tuşuna basılı tutunca çıkan arama motorunu değiştirmek istiyorum. Google yerine başka bir arama motoru koymak istiyorum nasıl yapabilirim?
0 REPLIES 0