cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

gwarancja

petrovivan
Star I
  • witam, niedawno odkręciłem połowę bolca z laptopa Asusa i oddałem je bez otwierania pokrywy i łapania uszczelek, ale oto zasady gwarancji: stwierdzono ślady napraw przez specjalistów nieautoryzowanych przez ASUS i (lub) ślady stwierdzono nieuprawnione otwarcie urządzenia (naruszenie plomb gwarancyjnych, ślady lutowania itp.); Czy dadzą mi gwarancję? Potrzebuję dokładnej odpowiedzi
3 REPLIES 3

Falcon_ASUS
Moderator
Moderator

@petrovivan 
To avoid any misunderstanding in the conversation, could you please provide me your question in English? Thank you.

I recently unscrewed 4 screws to open the laptop and without opening it I screwed the screws back in without catching the warranty seals, will the warranty work?

@petrovivan
Whether there is still a warranty depends on the actual condition of the laptop, which will be determined after the dealer takes back the device. Thank you.