cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ciemny ekran na YouTube

Tomassoforte1
Star I

Gdy oglądam filmy na YouTube, co drugi film wyświetla się przyciemniony bez względu na to, jak ustawiona jest jasność ekranu. Jeśli pociągnę palcem część ekranu w dół rozjaśnia się, ale gdy tylko puszczę, wracaj do ciemności. O co chodzi?

0 REPLIES 0