cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jak dodać foldery (pliki) do ekranu głównego?

renek1211
Star I
Witam,
Jak dołączyć folder lub plik do ekranu głównego? Czy to jest możliwe ? Czy działa tylko dołączanie aplikacji?
Dziękuję i pozdrawiam
Renata
1 REPLY 1

renek1211
Star I
Oczywiście chodzi mi o ekran główny