cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Annoying communique on lockscreen

Kermadec
Star I

Hi,

I have an annoying communique: POL 'Brak nowych aktualizacji' (ENG 'No new updates') every time on my lockscreen. It is very frustrating, hence I've not found any system setting to remove this. It could be an persistant service, which is working in background all the time. Can someone from devs look into software and delete it in next OS version?

Screenshot attached.

2 REPLIES 2

papyus
Star III

Przejdź do ustawień, znajdź powiadomienia na górze wszystkich i wyłącz je. Może to ci pomoże

Dzięki, ale nierealne, niektóre powiadomienia są wymagane. Raczej niech się Asus wypoowie co to za g...no jest.