cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Sambungan hotspot tidak dapat disambungkan

azizlahmamat
Star I
Hotspot di telefon tidak dapat disambungkan dengan device lain.semua yang dicadangkan seperti tukar di vpn dan sim telah dilakukan.
1 REPLY 1

rynn_chew
Star I
Hi azizlahmamat, Bila masalah ni mula berlaku? Sila bagi nombor firmware.