cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Rog phone 6 d ultimate sudiowizard

rogphon
Star I

Rog phone 6 d ultimate.

ww_33.0404.1203.63

Audiowizard. 12.4.0.24_230213

efter uppgradering till android 13. så slutade audiowizard att fungera.

den fungerade kanon bra innan. men nu sänks ljudet och man kan inte justera inne i audiowizard.

så jag skulle var ajätte tacksam om ni kunde fixa till den här buggen.

annars inga problem med mobilen.

1 REPLY 1

Mattias_ASUS
Moderator
Moderator

Hi!
I'm sending you a PM 🙂