terrytsang14012
Star I
since ‎09-01-2020
‎01-10-2023

User Statistics

  • 8 Posts
  • 0 Solutions
  • 0 Kudos given
  • 0 Kudos received

User Activity

如題,在玩遊戲掛機時,音量已調到最小,但會突然跳到50%然後在用藍牙耳機播歌時,也會由8,90%跳回50%,跳的時機不明,經常是在沒有做任何新操作下發生,另外用藍牙耳機的音樂要到8,90%才理想,但同一款耳機在舊電話上50%音量已足夠