اندروید۷Asus
Star II
since ‎03-13-2022
‎01-10-2023

User Statistics

  • 4 Posts
  • 0 Solutions
  • 0 Kudos given
  • 4 Kudos received

User Activity

سلام گوشی اندروید ۷ ایسوس قسمت تغییر زبانهاهمه زبانها دارد الازبان فارسی چگونه نصب مستقیم بدون هزینه بدون کامپیوتر نصب شود
چگونه دانلود مستقیم نرم افزارفارسی ساز گوشی ایسوس اندروید ۷ بدون کامپیوتر وبدون روت کردن رایگان نصب وصل کنم
سلام گوشی ایسوس اندروید ۷asus.x008dنرم افزارفارسی ساز یافارسی نویسی نداره چگونه می توانم دانلود کنم نرم افزاررایگان به طورمستقیم بدون کامپیوتر بدون روت
Kudos from