pphilips192
Star I
since ‎06-08-2019
‎01-10-2023

User Statistics

  • 3 Posts
  • 0 Solutions
  • 0 Kudos given
  • 0 Kudos received

User Activity

ZF Model: ZB631KLRAM: 3GFirmware/APP Version: 070Frequency of Occurrence: Luôn luônRooted: NoAPP Name: Pin60% charge takes more than 3 hoursWhat are the asus technicians doing with the ROMs?
ZF Model: ZB631KLRAM: 3GFirmware/APP Version: 9APP Name: Rooted: NoFrequency of Occurrence: Luôn luônAsus ra phần sụn vá lỗi hay nâng cấp thì đều bị lỗi và giảm hiệu năng đt. Asus muốn người dùng mua đt mới sao? Nếu không làm tốt phần sụn thì nghỉ sả...