2992879q
Star I
since ‎10-18-2020
‎01-31-2023

User Statistics

  • 3 Posts
  • 0 Solutions
  • 0 Kudos given
  • 0 Kudos received

User Activity

請問有人遇過Zenfone8自動關機後卡在開機畫面大概半小時,長按關機鍵都沒反應,已經遇過兩次,雖然最後都有成功開機但還是怕發生第三次,請問有任何解決方法嗎?
前幾天剛入手Zenfone8,今天關機充電,充一會拿起來超級燙,這樣正常嗎?