cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

VoLTE/WiFi calling (in Poland)

Vismaior
Star III
Are you planning to include volte service in Poland? Soon they will switch off our 3g and the phone will be thrown away. this is not a small problem. please deal with the polish operators
50 REPLIES 50

bobekos1
Rising Star I
No nie jest w T-Mobile on certyfikowany oficjalnie i są problemy. Sytuacja jest jak z 8, mam osobę co posiada i chcę przejść do flexa.

kaczkrzysiek
Rising Star I
bobekos1

No nie jest w T-Mobile on certyfikowany oficjalnie i są problemy. Sytuacja jest jak z 8, mam osobę co posiada i chcę przejść do flexa.


View post
Tzn jakie problemy? Takie same zniekształcenia jak na 8? Bo ktoś pisał na forum android, że w 9 tego nie ma.

bobekos1
Rising Star I
To samo bo on nie jest oficjalnie na liście T-Mobile.

kaczkrzysiek
Rising Star I
bobekos1

To samo bo on nie jest oficjalnie na liście T-Mobile.


View post
W orange też nie jest a działa poprawnie. W każdym razie lipa, bo myślałem, ze tam można normalnie używać tmobile.

bobekos1
Rising Star I
W Orange Flex jest inaczej, bez problemów tylko kod wpisać po uruchomieniu telefonu.