[210331]ZenFone 7 Pro / ZenFone 7_WW_30.40.30.96 (Android 11)

AdminAdmin admin
已編輯 五月 2021 ZenFone 7系列

【版本號】

30.40.30.96


【適用機種】

ZenFone 7 Pro (ZS671KS)

ZenFone 7 (ZS670KS)


【發布日期】

2021/04/08


(系統完成自動推送約需一週,若未收到推送更新,請進入【設定】-->【關於】-->【系統更新】進行手動更新)


【系統優化】

  1. 改善系統穩定性
  2. 修正特定場景室內照色溫偏冷問題 


這個討論已經被關閉