می خواهم اندروید گوشی را بروزرسانی کنم

Sajad mafiSajad mafi Level 1

اندروید گوشیم قدیمی هست

اندروید 6

کسی میتونه کمکم کنه نمیدونم چجوری بازرسانی کنم؟

Comments

Sign In or Register to comment.