Sambungan hotspot tidak dapat disambungkan

azizlahmamatazizlahmamat Level 1
edited September 2020 in ZenFone Max Series
Hotspot di telefon tidak dapat disambungkan dengan device lain.semua yang dicadangkan seperti tukar di vpn dan sim telah dilakukan.

Comments

  • Hi azizlahmamat,

    Bila masalah ni mula berlaku? Sila bagi nombor firmware.
This discussion has been closed.