مشکل تاریکی صفحه نمایش

بعد از آپدیت ، در زمینه های مشکی و تیره نور صفحه نمایش کم میشود و در صفحه هایی با زمینه سفید نور دوباره زیاد میشود
Sign In or Register to comment.