Tôi ở Việt Nam ?? xin hỏi muốn mua điện thoại Asus 6z thì làm thế nào

votinh.25121989votinh.25121989 Level 1
edited September 2020 in ZenFone 6
Vui lòng cho chúng tôi biết một số thông tin cơ bản trước khi yêu cầu trợ giúp:
  1. Tên mẫu:
  2. Phiên bản phần mềm:
  3. Có gốc hay không:
  4. Tần số xuất hiện:
  5. Tên ứng dụng & Phiên bản APP (Nếu vấn đề của bạn liên quan đến ứng dụng):
Ngoài thông tin ở trên, vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, ví dụ: sử dụng kịch bản, cách khắc phục sự cố bạn đã thực hiện, ảnh chụp màn hình, v.v.
========================================

Comments

This discussion has been closed.