Tôi ở Việt Nam ?? xin hỏi muốn mua điện thoại Asus 6z thì làm thế nào

Vui lòng cho chúng tôi biết một số thông tin cơ bản trước khi yêu cầu trợ giúp:
  1. Tên mẫu:
  2. Phiên bản phần mềm:
  3. Có gốc hay không:
  4. Tần số xuất hiện:
  5. Tên ứng dụng & Phiên bản APP (Nếu vấn đề của bạn liên quan đến ứng dụng):
Ngoài thông tin ở trên, vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, ví dụ: sử dụng kịch bản, cách khắc phục sự cố bạn đã thực hiện, ảnh chụp màn hình, v.v.
========================================

Comments

This discussion has been closed.