מצלמה לא עובדת

אליעזראליעזר Level 1
edited April 30 in Others
  1. כשאני פותח את המצלמה זה ההודעה שאני מקבל


Comments

Sign In or Register to comment.