Rog 5s cập nhập lên androi12 bị lỗi

hoanganhoangan Level 1
edited April 20 in ROG Phone 5


  1. Lỗi hiện thị pin k đúng
  2. Thử nhiều cách reset không được
Comments

This discussion has been closed.