Vấn đề về khởi động lại

edited September 2020 in ZenFone Max Pro Series

Máy Asus Zenfone Max Pro M1 chạy phiên bản 429 ( beta3) . Khi sử dụng ứng dụng Es File Explorer thì thường xuyên máy bị khởi động lại.Mình chỉ sử dụng vài ứng dụng cho đến khi dùng Es File Explorer thì lại lỗi. Gỡ ra thì máy hết bị , cài lại thì bị. Mong Asus sẽ nghiên cứu lỗi nàyComments

This discussion has been closed.