Arama Ekranı

CumhurCumhur Level 1
edited September 2020 in Fan Chat

Çağrı geldiğinde arama ekranı komple kaplamamasını nasıl kapatabilirim?

This discussion has been closed.