คู่สายไม่ได้ยินเสียงพูดจ

เสียงพูดจะต้องทำอย่างไร

Comments

Sign In or Register to comment.