Asusvivo tab help

Asusvivo tab koy ME400C của tôi bị lỗi..có ai biết cách cài win lại k.giúp t với.máy k vào được màn 

Comments

Sign In or Register to comment.