Problem z Asus VivoBook

romesromes Level 1
edited September 2020 in Fan Chat

Proszę o pomoc w takiej kwestii. Podczas normalnego użytkowania laptopa wile razy automatycznie przechodzi w stan uśpienia, czasami odbywa się to wielokrotnie w ciągu 15 minut.

This discussion has been closed.